Ordensregler for Ejerlavet ”Langeland Syd” (Gårdanlæg)

Fællesarealer
1. Fællesarealer består af den midterste del af gården afgrænset af det lysegrå stisystem og inklusive dette.

2. Fællesarealer må benyttes af beboerne og ejerne under ejerlavet "Langeland Syd" samt deres private gæster.

3. Fællesarealerne vedligeholdes ved ejerlavets foranstaltning.

4. Der påhviler alle brugere af fællesarealerne at medvirke til, at ordensreglerne overholdes, samt at arealerne og udstyret behandles med respekt og beskyttes til glæde for alle.

5. Arealer mellem ejendommene og det lysegrå stisystem har privat karakter, og karakter det skal respekteres, at områderne alene er forbeholdt de pågældende ejendommes beboere.

6. Arealerne af privat karakter skal vedligeholdes, sneryddes og saltes af de enkelte ejere, således at arealerne til enhver tid har en standard der passer til helheden i gårdanlægget.

7. Græsplæner og hække vedligeholdes og klippes ved ejerlavets foranstaltning.

Dyr

8.. Hunde, katte og andre dyr må ikke luftes på fælles arealerne.

Hunde og skal altid føres i bånd.

9. Fodring på jorden af dyr og fugle er ikke tilladt.

Køretøjer

10. Hele stisystemmet er baseret på gående trafik.

11. Cykler, knallerter eller motorcykler skal henstilles i cykelskurene.

12. Færdsel med knallerter eller motorcykler med tændt motor er ikke tilladt i området.

13. Biler må ikke parkeres i området.

Legetøj

14. Legetøj og lignende må ikke efterlades på fællesarealerne.

Nattero

15. Støjende aktiviteter på fællesarealer er ikke tilladt i tidsrummet fra kl. 23.00

til kl. kl. 8.00.

Affald

16. Affald må kun henlægges i den respektive ejendoms affaldscontainer/affaldsstativ, der skal være placeret på de anviste områder.

17. Røde containere til papir kan anvendes af alle beboere i ejerlavet.

18. Storskrald må ikke henstilles hverken på fællesarealer eller arealer af privat karakter

men sættes ud på fortovet til afhentning, Se datoer på www.skidt.dk

19. Henstillet affald fjerens efter pålæg til ejer, Ved ejerlavet foranstaltning og for ejers regning. Det er enhver ejers pligt at holde orden omkring containere/ affaldsstativer.

Overtrædelse

20. Overtrædelse af ordensreglerne har samme retsvirkning som overtrædelse af  husordensregler for de enkelte ejendomme.